Đặt vé xe khách và gửi hàng hoá tuyến Sài Gòn – Phú Yên. Xe xuất phát hàng ngày chạy dọc QL 1A.

Chành xe gửi hàng hóa, xe máy từ Sài Gòn - Phú Yên

Xe Bảo An gửi hàng Bắc Nam
Gửi xe máy bao bọc Hà Nội Sài Gòn Bảo An Express
Chuyển phát nhanh Hà Nội Sài Gòn xe Bảo An express